HẢI THỊNH

HẢI THỊNH

HẢI THỊNH

HẢI THỊNH

HẢI THỊNH
HẢI THỊNH
Email: htvalves@hcm.fpt.vn/nhuvien78@gmail.com
Facebook tiwtter google youtube
Hotline: (028) 3 9411072 (028) 3 9411072
GROOVED TEE(USA)
  • GROOVED TEE(USA)
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 0
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại

THREADED REDUCING CROSS(USA)

THREADED REDUCING CROSS(USA)

Giá bán: Liên hệ

GROOVED REDUCING CROSS(USA)

GROOVED REDUCING CROSS(USA)

Giá bán: Liên hệ

GROOVED CROSS(USA)

GROOVED CROSS(USA)

Giá bán: Liên hệ

THREADED REDUCING TEE(USA)

THREADED REDUCING TEE(USA)

Giá bán: Liên hệ

BULLHEAD TEE(USA)

BULLHEAD TEE(USA)

Giá bán: Liên hệ

GROOVED REDUCING TEE(USA)

GROOVED REDUCING TEE(USA)

Giá bán: Liên hệ

GROOVED TEE(USA)

GROOVED TEE(USA)

Giá bán: Liên hệ

90° ELBOW(USA)

90° ELBOW(USA)

Giá bán: Liên hệ

45° ELBOW(USA)

45° ELBOW(USA)

Giá bán: Liên hệ

22.5° ELBOW(USA)

22.5° ELBOW(USA)

Giá bán: Liên hệ

11.25° ELBOW(USA)

11.25° ELBOW(USA)

Giá bán: Liên hệ

FLEXIBLE HP COUPLING ( EUR)

FLEXIBLE HP COUPLING ( EUR)

Giá bán: Liên hệ

HAI THINH reliable fivalco LEDE GROUP